Ban hành định mức chi phí quản lý dự án

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Định mức Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình.  
Ban hành định mức chi phí quản lý dự án

Theo Bộ Xây dựng, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức này gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng...

Bộ Xây dựng cũng hướng dẫn về cách tính toán chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư; chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu; chi phí quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; trường hợp tổng thầu thực hiện một số công việc quản lý thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;…

Việt Thắng