Bàn giải pháp tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp

Ngày 22/9 tới, hội thảo “Cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp” sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hà Nội.
Bàn giải pháp tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp

Ngày 22/9 tới, hội thảo “Cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp” sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hà Nội. 

 

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong những năm trở lại đây, khủng hoảng kinh tế khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp đưa ra nhiều chính sách và giải pháp vĩ mô nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất, tăng cường vốn tín dụng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, lấy năm 2015 là "Năm vì doanh nghiệp", Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành những chính sách tích cực giúp các doanh nghiệp tiếp cận đa dạng các nguồn vốn tín dụng, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Hội thảo sẽ cập nhật, cung cấp thông tin và giúp doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách hỗ trợ tín dụng của Nhà nước. Đồng thời, Hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có thể đối thoại và đề xuất với đại diện Ngân hàng Nhà nước về các cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ tín dụng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, tại Hội thảo, các chuyên gia kinh tế cũng sẽ chia sẻ và đề xuất những giải pháp tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp.

 

Dự kiến, Hội thảo sẽ do Chủ tịch VCCI và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì và điều hành, với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp.

Thanh Tú

ngocthanh