Bán cổ phần nhà nước không phải để chi tiêu

Theo Báo cáo của Chính phủ, ngân sách trung ương năm 2015 hụt thu khoảng 31.300 tỷ đồng, còn ngân sách địa phương tăng thu 47.700 tỷ đồng. Vì vậy, Chính phủ đề xuất cho sử dụng 10.000 tỷ đồng từ số tiền bán bớt cổ phần nhà nước
Bán cổ phần nhà nước  không phải để chi tiêu

Theo Báo cáo của Chính phủ, ngân sách trung ương năm 2015 hụt thu khoảng 31.300 tỷ đồng, còn ngân sách địa phương tăng thu 47.700 tỷ đồng. Vì vậy, Chính phủ đề xuất cho sử dụng 10.000 tỷ đồng từ số tiền bán bớt cổ phần nhà nước tại các doanh nghiệp để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2015. Đề xuất này được các đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp.

IMG

10.000 tỷ đồng tiền bán bớt cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước được đề xuất để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 

Ảnh: NC st

Khẳng định việc luôn ủng hộ chủ trương của Chính phủ trong việc bán bớt cổ phần của Nhà nước để lấy tiền, nhưng đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch (đoàn TP.HCM) thẳng thắn kiến nghị: “Không nên đưa nguồn tiền thoái vốn này vào vốn ngân sách nói chung, mà phải tách biệt vấn đề đó, bởi vì ngân sách của ta hiện nay hòa vào đầu tư, nhưng xén vào chi thường xuyên”. Theo ông Trần Du Lịch, đầu tư vào đâu phải có địa chỉ cụ thể, phân tích xem việc đầu tư đó có cần thiết không và Quốc hội quyết theo địa chỉ đó. Chúng ta không nên dùng lượng tài sản đó để chi tiêu, mà phải sử dụng có lợi nhất vì nó là tài sản chung.

Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Trần Đình Long (đoàn Đắk Nông) nhận định, việc sử dụng nguồn thu từ bán một phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp để xử lý vấn đề giảm thu cân đối của ngân sách trung ương và đầu tư cho một số công trình hạ tầng quan trọng là vấn đề rất lớn. Ông Trần Đình Long cho rằng, thực hiện cổ phần hóa không phải là bán để dùng vào việc khác, phải dành khoản vốn này tiếp tục đầu tư cho doanh nghiệp theo hướng tập trung cho đổi mới công nghệ và không chi vào việc khác. “Tốt hơn thì hàng năm, ngân sách nhà nước phải dành một khoản đầu tư cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo hướng đổi mới công nghệ. Nếu đưa vào việc chi khác để cân đối thì tôi cho là không phù hợp với chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”, đại biểu Trần Đình Long khẳng định quan điểm. 

Đại biểu Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) chưa tán thành với đề xuất trên của Chính phủ và đề nghị Quốc hội cân nhắc kỹ vấn đề này. Ông Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Có rất nhiều cử tri nói với chúng tôi là sử dụng số tiền này theo kiểu như vậy không khác gì ăn vào vốn cố định. Mục đích của việc bán bớt vốn nhà nước ở các doanh nghiệp là để chuyển vốn đầu tư vào những lĩnh vực có hiệu quả hơn, không phải để tiêu. Cử tri băn khoăn và chúng tôi tán thành với suy nghĩ đó”. 

Để gỡ khó cho Chính phủ, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng đưa ra 3 giải pháp xử lý vấn đề hụt thu: một là, tích cực giải quyết vấn đề nợ đọng thuế; hai là, giảm chi bằng cách rà soát lại dự toán để cắt, hoãn một số khoản chi có thể cắt, hoãn được; ba là, thực hiện tiết kiệm triệt để, tức là cố gắng thực hiện những nhiệm vụ chi nhưng với mức ngân sách thấp hơn để chúng ta có điều kiện bố trí ngân sách cho hợp lý.

Trái ngược với những quan điểm trên, đại biểu Quốc hội Mai Thị Ánh Tuyết (đoàn An Giang) đồng thuận với phương án xử lý bù hụt chi ngân sách trung ương năm 2015 theo đề nghị của Chính phủ bằng phương án sử dụng 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần tại các doanh nghiệp. Song, bà cũng đề nghị Chính phủ cần làm rõ biện pháp xử lý phần hụt thu còn lại (21.300 tỷ đồng) để chủ động điều hành ngân sách và thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Hải Bình

 

ngocthanh