Bãi bỏ 85 thủ tục hải quan

(BĐT) - Thủ tục đánh giá lại, gia hạn doanh nghiệp ưu tiên; kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan; kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp; đăng ký chữ ký điện tử; chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) là 5 trong số 85 thủ tục hải quan bị bãi bỏ theo quyết định vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Các thủ tục hải quan bị bãi bỏ còn bao gồm di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm tập kết...

Như vậy, cùng với việc ban hành 27 thủ tục hành chính mới, thay thế 127 thủ tục và giữ nguyên 13 thủ tục, sau khi bãi bỏ 85 thủ tục, lĩnh vực hải quan chỉ còn tổng cộng 167 thủ tục hành chính.

Tất Đính

Tin liên quan