Bắc Ninh: Chỉ định thầu dự án hồ điều hòa Vân Tương

(BĐT) - UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công viên cây xanh và hồ điều hòa Vân Tương, thị trấn Lim, huyện Tiên Du theo hình thức hợp đồng BT.

Theo đó, trong quý I/2018, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du sẽ tiến hành chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện dự án BT nói trên. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 128,68 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia là 102,94 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2018 - 2020, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.            

                

Tuấn Dũng