Bạc Liêu chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Xây dựng Bệnh viện Lao

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản xử lý kết quả giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Lao.
Bạc Liêu chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Xây dựng Bệnh viện Lao

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản xử lý kết quả giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Lao.

 

Theo đó, UBND Tỉnh đã thống nhất với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là tạm thời chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án; đồng thời chấp thuận điều chỉnh một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, với giá trị 20.414.176.154 đồng. Cụ thể bao gồm: phần công việc đã thực hiện 55.575.591 đồng; phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là 19.703.788 đồng; phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 20.338.896.775 đồng.

 

UBND Tỉnh giao Sở KH&ĐT theo dõi, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, bố trí vốn đối ứng (dự kiến từ nguồn Xổ số kiến thiết năm 2016 thêm 2 tỷ đồng) để đảm bảo các gói thầu nêu trên triển khai theo đúng tiến độ và không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn bộ về quyết định của mình liên quan đến phần công việc đã thực hiện cũng như các khoản chi phí khác theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 

Chủ đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời căn cứ các quy định hiện hành về cập nhật giá gói thầu để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Bình

ngocthanh