Bắc Kạn: 30,5 tỷ đồng nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn vừa cho biết, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và công tác xã hội tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 30,5 tỷ đồng.

Dự án gồm 6 gói thầu, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 2018, trong đó có 3 gói thầu được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 06 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Gói thầu số 07 Tư vấn thẩm định giá thiết bị; Gói thầu số 10 Bảo hiểm công trình; 1 gói thầu tự thực hiện là Gói thầu số 09 Giám sát thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị thiết yếu cho công trình. 2 gói thầu được đấu thầu rộng rãi là Gói thầu số 05 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (lựa chọn nhà thầu trong tháng 4/2018) và Gói thầu số 08 Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị thiết yếu cho công trình (lựa chọn nhà thầu trong quý II/2018).

 

Bích Thảo