Bắc Giang: Chỉ định thầu 2 dự án BT lớn do nhà đầu tư lập đề xuất

(BĐT) - Hai dự án thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BT) tại Bắc Giang với tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng vừa được bên mời thầu công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư với hình thức chỉ định thầu. 
Bắc Giang: Chỉ định thầu 2 dự án BT lớn do nhà đầu tư lập đề xuất

Thứ nhất là Dự án Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng có tổng mức đầu tư 135,8 tỷ đồng, do Liên danh Công ty CP Xây dựng 179 - Công ty TNHH Vũ Thịnh lập đề xuất. Theo Đề xuất dự án, quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư cũng nằm trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Thứ hai là Dự án Xây dựng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang có tổng mức đầu tư 314,1 tỷ đồng, do Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA6) lập đề xuất dự án. Quỹ đất đối ứng dự kiến sẽ nằm hai bên tuyến đường trục thị trấn Vôi - chính là tuyến đường BT.

Lý do chỉ định thầu hai dự án, theo UBND tỉnh Bắc Giang, là vì chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Nguyệt Minh