Bà Rịa - Vũng Tàu: Ưu tiên đầu tư các dự án kết nối nội vùng

(BĐT) - Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2017, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ưu tiên cho các dự án quan trọng, cấp thiết nhằm kết nối nội vùng phục vụ hành lang kinh tế Phú Mỹ - Cái Mép - Long Sơn - Vũng Tàu; trong đó có hệ thống giao thông kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với các đường quốc lộ, đường sắt và các đường vành đai để khai thác ưu thế cảng biển.

Để triển khai các dự án nêu trên, ngoài nguồn ngân sách hàng năm, Sở Giao thông vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất UBND Tỉnh tạo vốn từ các nguồn quỹ đất và các nguồn thu từ phí tài nguyên, môi trường; vốn trái phiếu gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương phát hành; vốn vay ODA, vốn các nhà đầu tư nước ngoài; vốn vay ngân hàng thương mại...

Bên cạnh đó, để có nguồn vốn cho đầu tư phát triển, UBND Tỉnh đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016.                

Trần Kiên