Bà Rịa - Vũng Tàu: Giải ngân hơn 61% vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản

BĐT-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, Tỉnh đã giải ngân được 3.526,751 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách.
34 dự án xây dựng đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí vốn trong năm 2015. Ảnh: Lê Tiên
34 dự án xây dựng đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí vốn trong năm 2015. Ảnh: Lê Tiên

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, Tỉnh đã giải ngân được 3.526,751 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách. Như vậy, theo tổng vốn đầu tư phân bổ năm 2015 là 5.752,294 tỷ đồng thì con số giải ngân nói trên đạt 61,31% kế hoạch.

Theo lý giải của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, thời hạn giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 sẽ đến hết năm 2016. Do đó, Tỉnh dự kiến sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn nói trên đến thời điểm kết thúc giải ngân.

Được biết, trong năm 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch bố trí khởi công xây dựng 37 công trình, trong đó có 34 dự án thực hiện xây dựng và 3 dự án chỉ bố trí giải phóng mặt bằng. Tính đến đầu tháng 12/2015, Tỉnh đã khởi công xây dựng 24 dự án, đang đấu thầu 3 dự án, còn lại 10 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán cũng như bồi thường giải phóng mặt bằng.

Gia An

Tin liên quan