ASEAN: Thảo luận các hành động cụ thể trong hợp tác về giao thông vận tải

Từ ngày 9 - 10/3, Hội nghị lần thứ 3 Nhóm đặc trách xây dựng Kế hoạch chiến lược giao thông vận tải (GTVT) ASEAN 2016 - 2025 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 10 nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN.
ASEAN: Thảo luận các hành động cụ thể trong hợp tác về giao thông vận tải

Từ ngày 9 - 10/3, Hội nghị lần thứ 3 Nhóm đặc trách xây dựng Kế hoạch chiến lược giao thông vận tải (GTVT) ASEAN 2016 - 2025 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 10 nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN.

IMG

Hội nghị lần thứ 3 Nhóm đặc trách xây dựng Kế hoạch Chiến lược giao thông vận tải ASEAN 2016 - 2025 được tổ chức tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện nay, các nước thành viên đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối tháng 12/2015 với 3 trụ cột về an ninh - chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Trong đó, phát triển và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực GTVT là một kênh thiết yếu, tạo động lực để 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN phát triển. Vì vậy, việc thảo luận và xây dựng Kế hoạch chiến lược GTVT ASEAN 2016 - 2025 là một việc làm hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững về GTVT của các quốc gia thành viên ASEAN trong giai đoạn 10 năm kế tiếp. Hội nghị lần này sẽ góp phần thiết thực để thắt chặt hơn nữa các mối liên kết, hợp tác hiệu quả trong khu vực, hướng tới mạng lưới GTVT ASEAN với kết nối rộng hơn, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững hơn để tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển toàn diện trong khu vực. 

 

Theo Ban tổ chức, tại hai hội nghị trước đây, Nhóm đặc trách đã xây dựng tầm nhìn hợp tác GTVT cho giai đoạn sau năm 2015, đó là “Hướng tới mạng lưới GTVT ASEAN với kết nối rộng hơn, hiệu quả hơn, hội nhập hơn, an toàn hơn và bền vững hơn để tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững trong khu vực”. Nhóm đặc trách cũng đã thống nhất tên gọi của Kế hoạch chiến lược ASEAN giai đoạn tiếp theo là “Kế hoạch chiến lược GTVT Kuala Lumpur (Kế hoạch chiến lược GTVT ASEAN) 2016 - 2025". Đề cương của Kế hoạch, các mục tiêu chiến lược, các động lực thúc đẩy phát triển cũng đã được thảo luận và thống nhất dựa trên 5 lĩnh vực hợp tác là vận tải hàng không, vận tải biển, vận tải mặt đất, tạo thuận lợi vận tải và GTVT bền vững.

 

Tại Hội nghị lần này, Nhóm đặc trách xây dựng Kế hoạch chiến lược GTVT ASEAN 2016 - 2025 đã tập trung thảo luận các mục tiêu, hành động cụ thể của từng lĩnh vực hợp tác về GTVT và các mốc thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, Nhóm đặc trách sẽ báo cáo nội dung lên Hội nghị các quan chức cao cấp GTVT ASEAN (STOM) lần thứ 39 (dự kiến tổ chức tại Malaysia vào tháng 5/2015) để xem xét, hoàn chỉnh Kế hoạch trước khi trình các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN (ATM) lần thứ 21 (dự kiến tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia trong tháng 11/2015).

 Tin và ảnh: Bích Thảo

ngocthanh