AFD hỗ trợ thêm 20 triệu Euro giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 19/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Rémi Genevey
AFD hỗ trợ thêm 20 triệu Euro giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 19/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Rémi Genevey đã cùng ký kết thỏa ước tín dụng cho khoản vay trị giá 20 triệu Euro dành cho giai đoạn 5 của Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

 

SP-RCC hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các cải cách ngành nhằm chống biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, đồng thời khuyến khích sự phát triển có mức phát thải các bon thấp. Khoản hỗ trợ ngân sách cho Chương trình được giải ngân dựa theo kết quả thảo luận về các chính sách và cải cách được phê duyệt. Nhiều cải cách được hỗ trợ trong phạm vi chương trình SP-RCC sẽ có thể được Việt Nam tận dụng trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Khí hậu Paris 2015 diễn ra tại Paris vào tháng 12/2015.

IMG

Năm 2009, Cơ quan Phát triển Pháp và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã cùng khởi xướng chương trình SP-RCC nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Ảnh: Cao Dung

Năm 2009, AFD và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã cùng khởi xướng chương trình SP-RCC thông qua đề xuất cấp hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó chống biến đổi khí hậu. Sau đó, nhiều nhà tài trợ quốc tế đã cùng tham gia chương trình này, nhất là Ngân hàng Thế giới. Khoản hỗ trợ ngân sách cho giai đoạn 5 này đưa tổng cam kết hỗ trợ ngân sách của AFD cho chương trình SP-RCC lên mức 100 triệu Euro. 

 

Song song với khoản hỗ trợ ngân sách, AFD đã dành cho Chính phủ Việt Nam một hỗ trợ kỹ thuật, góp phần xác định các mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành thép và chuẩn bị kế hoạch hành động về hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà của thành phố Đà Nẵng, hay tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về vấn đề theo dõi chi tiêu công dành cho khí hậu và năng lượng tái tạo.

 V. Thắng

ngocthanh