ADB dành nhiều hỗ trợ phát triển ngành tài chính vi mô Việt Nam

Tại TP.HCM, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức tọa đàm tham vấn về vấn đề tăng cường phổ cập tài chính.
ADB dành nhiều hỗ trợ phát triển ngành tài chính vi mô Việt Nam

Tại TP.HCM, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức tọa đàm tham vấn về vấn đề tăng cường phổ cập tài chính. 

 

Tọa đàm đã thu hút hơn 60 đại biểu đại diện cho các tổ chức có liên quan như các tổ chức tín dụng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội. Tọa đàm này là một phần trong nỗ lực của ADB tiếp sau Chương trình phát triển ngành tài chính vi mô nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành tài chính vi mô giai đoạn 2011 - 2020. Tại buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh tính cấp thiết trong tăng cường phổ cập tài chính với mục đích tăng khả năng tiếp cận của tất cả các đối tượng trong xã hội tới các dịch vụ tài chính đa dạng.

 

Theo đại diện của ADB, Chương trình phát triển tài chính vi mô và phổ cập tài chính với 90 triệu USD của ADB cho vay sẽ cải thiện các chính sách về ngành tài chính. Chương trình cũng hướng tới xây dựng môi trường chính sách pháp lý thuận lợi, hỗ trợ ngành tài chính vi mô phát triển bền vững theo định hướng thị trường, tăng cường  phát triển kết cấu hạ tầng và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính để người dân ở nông thôn có thể tiếp cận được các dịch vụ tài chính này. Chương trình được thực hiện từ tháng 6 năm nay đến năm 2018.

V.Huyền

ngocthanh