9 khu kinh tế cửa khẩu được đầu tư từ ngân sách Trung ương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung phân bổ vốn đầu tư cho 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm trên tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch hàng năm và năm năm 2016-2020 cho các khu kinh tế cửa khẩu.