8 tháng qua có 11.333 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, trong 8 tháng đầu năm (tính đến ngày 20/8/2015), số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 6.290 doanh nghiệp,
8 tháng qua có 11.333 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, trong 8 tháng đầu năm (tính đến ngày 20/8/2015), số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 6.290 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%). 

IMG

Trong tháng 8/2015, cả nước có 9.301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55,2 nghìn tỷ đồng

 Ảnh: LTT

Cùng với đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2015 là 11.333 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng là 39.056 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trên phạm vi cả nước, trong tháng 8 (từ ngày 20/7/2015 đến ngày 20/8/2015), cả nước có 9.301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55,2 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký đạt 5,9 tỷ đồng/doanh nghiệp. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 41%; số vốn đăng ký tăng 41,9%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 84,1%; số vốn đăng ký tăng 102,4%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 8 là 129,8 nghìn người, tăng 41,1% so với tháng trước và tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2014. 

 

Cũng trong tháng 8, cả nước có 1.359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với tháng trước; có 7.595 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,9%.

 

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 61.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 376,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 15.243 lượt doanh nghiệp tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 481,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung trong 8 tháng là 857,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 873,3 nghìn người, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2014.

 Hải Bình

ngocthanh