6.316 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4/2015, cả nước có 9.186 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 51,3 nghìn tỷ đồng,
6.316 doanh nghiệp  quay trở lại hoạt động  trong 4 tháng đầu năm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4/2015, cả nước có 9.186 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 51,3 nghìn tỷ đồng, tăng 73,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 là 162,8 nghìn người, tăng 139,3% so với tháng trước, chủ yếu do nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

IMG

Trong 4 tháng đầu năm 2015, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 162,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014

 Ảnh: LTT

Trong tháng 4, cả nước có 2.726 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 24,1% so với tháng trước; 3.670 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 58,5% và 684 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 34,1%.

 

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 162,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 6.834 lượt doanh nghiệp tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 223 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm là 3.249 doanh nghiệp, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. 

 

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 19.035 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 6.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12.309 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Có tới 94% số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. 

 

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay là 6.316 doanh nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

T.Tuyết

 

ngocthanh