53 tỷ đồng xây dựng cầu qua sông Hoàng (Thanh Hóa)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu qua sông Hoàng, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
53 tỷ đồng xây dựng cầu qua sông Hoàng (Thanh Hóa)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu qua sông Hoàng, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

 

Mục tiêu đầu tư của công trình là xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, đáp ứng nhu cầu giao thông của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Cầu có chiều dài khoảng 112 m, đường 2 đầu cầu có quy mô cấp VI đồng bằng với chiều dài khoảng 1.190 m. Địa điểm xây dựng trên địa bàn xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.

 

Dự kiến, tổng mức đầu tư của công trình là khoảng 53 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch hàng năm, riêng phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Quảng Xương đảm nhiệm. Thời gian thực hiện dự kiến trong 3 năm (2016 - 2018).

V. Thắng

ngocthanh