50 tỉnh, thành phố đã công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đến nay đã có 50/63 tỉnh, thành phố công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai tại địa phương. Một số địa phương đã tích cực rà soát, công bố bộ TTHC theo hướng cắt giảm số lượng
50 tỉnh, thành phố đã công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đến nay đã có 50/63 tỉnh, thành phố công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai tại địa phương. Một số địa phương đã tích cực rà soát, công bố bộ TTHC theo hướng cắt giảm số lượng thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục (tỉnh Khánh Hòa đã cắt giảm 1/3 thời gian thực hiện TTHC, Đà Nẵng cắt giảm 5 - 10 ngày đối với thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỉnh Đồng Nai triển khai thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp thực hiện luôn trong ngày…).

 

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ TN&MT đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở; xây dựng Thông tư liên tịch thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. 

 

Đến nay, đã có 24/63 tỉnh, thành phố thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai; 39 tỉnh đã lập Đề án, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, Hà Nội là đơn vị đã lập Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, các địa phương mới chỉ xây dựng đề án thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất theo mô hình một cấp quy định trong Luật Đất đai.

Nguyễn Quang

ngocthanh