3.773 tỷ đồng đầu tư chống hạn, xâm nhập mặn năm 2016

(BĐT) - Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn tại Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có dấu hiệu cải thiện trong một hai tháng tới. Nhiều địa phương đã phải dừng sản xuất do thiếu nước và nhiều hộ gia đình bị thiếu nước sinh hoạt.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Để ứng phó với tình trạng này, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp mà một trong số đó là đề nghị Quốc hội cho chủ trương rà soát quy hoạch giảm diện tích trồng lúa ở những vùng thường xuyên bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất với Quốc hội xem xét, bố trí 45.262 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình thủy lợi trọng điểm phòng, chống hạn hán, kiểm soát mặn chưa có nguồn vốn ở các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, các công trình cần đầu tư trước mắt, có thể hoàn thành trong năm 2016, phát huy hiệu quả chống hạn, xâm nhập mặn năm 2016 - 2017 là 3.773 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan này đã đề nghị Quốc hội bố trí 51.845 tỷ đồng (trong đó khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL là 32.399 tỷ đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 để thực hiện các các dự án quy mô lớn, hệ thống thủy lợi lớn liên tỉnh phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, cũng như trong việc bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội

Thanh Xuân