2,1 triệu USD thực hiện Danh mục dự án do FAO tài trợ

Danh mục Dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người theo chuỗi giá trị động vật” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua
2,1 triệu USD thực hiện  Danh mục dự án do FAO tài trợ

Danh mục Dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người theo chuỗi giá trị động vật” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO).

 

Mục tiêu của Dự án là nhằm giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người từ các bệnh lây giữa người và động vật tại Việt Nam thông qua các chuỗi giá trị trong mối tương tác người - động vật hoang dã - môi trường. Trên cơ sở đó, Dự án sẽ tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam trong thực hiện sáng kiến Một sức khỏe của Liên hợp quốc; giảm rủi ro dọc theo chuỗi giá trị từ trang trại tới bàn ăn…

 

Dự án được thực hiện 12 tháng kể từ khi Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí 2,1 triệu USD, trong đó, vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) là 2,1 triệu USD, vốn đối ứng bằng hiện vật.

 Hiếu Minh

ngocthanh