1.467 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động trong tháng 7

Số liệu này vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015. Theo tính toán, số doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động
1.467 doanh nghiệp  đã quay trở lại hoạt động trong tháng 7

Số liệu này vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015. Theo tính toán, số doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động trong tháng 7 tăng 33% so với tháng trước. 

 

Cũng theo Bộ KH&ĐT, trong tháng 7, cả nước đã có 3.172 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 35,7% so với tháng trước. Trong đó, có 762 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 2.410 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Cũng trong tháng 7 có 748 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 9,2% so với tháng trước.

IMG

Trong tháng 7, cả nước có 6.598 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,9 nghìn tỷ đồng

 Ảnh: Tiên Giang

Trong tháng 7, cả nước có 6.598 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,9 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,4%; số vốn đăng ký giảm 38,4%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp giảm 12,6%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, thì số doanh nghiệp thành lập mới lại tăng 29,8% và số vốn đăng ký tăng 23,3%. 

 

Tính chung 7 tháng năm 2015, cả nước có 52.004 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 321,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 12.749 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng là 686,5 nghìn tỷ đồng. 

 

Trong 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 5.456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, có 1.947 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,7%); 1.492 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,3%); 1.199 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 22%) và 818 công ty cổ phần (chiếm 15%). 

 

Cũng trong 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 32.373 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 10.059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 22.314 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 

Hải Bình

 

ngocthanh