125 dự án đầu tư ra nước ngoài trong quý III

(BĐT) - Trong quý III/2016, Bộ phận một cửa của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH&ĐT đã tiếp nhận 154 hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, đồng thời làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 125 dự án, trong đó cấp mới 96 dự án và điều chỉnh 26 dự án.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự án đăng ký và thẩm tra dự án đầu tư ra nước ngoài trong quý III/2016 được thực hiện đúng quy định. Bộ phận một cửa đã chủ trì xử lý trực tiếp đối với các dự án thuộc diện đăng ký, đồng thời chuyển Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư thuộc Bộ KH&ĐT xử lý các dự án thuộc diện thẩm tra. Sau khi thẩm tra, hồ sơ đã nhanh chóng được chuyển lại để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.           

Phan Ngọc