100% số huyện trên cả nước có điện lưới và điện tại chỗ

Thông tin này vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại Báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2015 của Tập đoàn. Theo đó, tính đến hết quý I năm 2015
100% số huyện trên cả nước  có điện lưới và điện tại chỗ

Thông tin này vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại Báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2015 của Tập đoàn. Theo đó, tính đến hết quý I năm 2015, cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ (trong đó điện lưới quốc gia đã cấp cho 6/12 huyện đảo gồm: Vân Đồn, Cát Hải, Cô Tô, Phú Quốc, Lý Sơn và Kiên Hải), 11.073/11.120 xã, phường có điện lưới, đạt tỷ lệ 99,6% và có 24.671.006/25.006.918 hộ dân có điện lưới, đạt tỷ lệ 98,65% (trong đó có 16.662.885/16.988.636 hộ dân nông thôn có điện lưới đạt tỷ lệ 98,08%).

 

Trong tháng 7/2015, EVN đã nỗ lực cung cấp đủ điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia. 

 

Lũy kế 7 tháng năm 2015, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 90,81 tỷ kWh, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thủy điện chiếm 32,06%, nhiệt điện than chiếm 35,53%, tua-bin khí chiếm 31,01%, nhiệt điện dầu chiếm 0,26%, nhập khẩu chiếm 1,13%; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 81 tỷ kWh, tăng 11,64% so với 7 tháng đầu năm 2014. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,8% (miền Bắc tăng 14,24%, miền Trung tăng 10,44%, miền Nam tăng 9,89%); điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 53,1% tăng 10,99%; điện cấp cho thương mại chiếm 5,1% (tăng 22,16%); điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35,4% (tăng 10,64%); điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,8% (tăng 25,67%); điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% (tăng 11,53%).

 

EVN đặt mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 8/2015 là khai thác các hồ thuỷ điện theo biểu đồ, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, nhất là tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; khai thác cao các hồ thuỷ điện miền Bắc, miền Nam đang trong mùa lũ chính vụ, các hồ thuỷ điện miền Trung chuẩn bị đón lũ; đảm bảo cấp điện miền Nam; sẵn sàng huy động nhiệt điện dầu trong thời gian cắt toàn bộ khí PM3 cho sản xuất điện (dự kiến từ ngày 12/8 - 26/8).

 Trần Kiên

 

ngocthanh