Yêu cầu TKV thực hiện đầu tư, mua sắm theo Luật Đấu thầu

(BĐT) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng chi phí tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến.

Theo Dự thảo Thông tư, các đơn vị của TKV sử dụng chi phí tập trung thực hiện đầu tư, mua sắm, xây dựng, sửa chữa phải theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền liên quan. Đối với các khoản chi từ chi phí tập trung của TKV đã được Tập đoàn phê duyệt quyết toán nhưng qua kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nếu phát hiện sai phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trước đó, TKV đã “bị tố” vì chi 70 tỷ đồng làm Kỷ niệm chương nhưng không qua đấu thầu. Để làm rõ phản ánh này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu TKV báo cáo rõ vấn đề này, tuy nhiên đến nay dư luận vẫn chưa rõ xử lý ra sao.

Nguyễn Thủy