Yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu có bất hợp lý?

(BĐT) - Bên mời thầu không rõ là vô tình hay cố ý khi yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để làm rõ hồ sơ dự thầu vào sát ngày kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công bố theo quy định của pháp luật...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan, tổ chức của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2018 (Phân kỳ năm 2016), nhà thầu cho rằng, Bên mời thầu không rõ là vô tình hay cố ý khi yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để làm rõ hồ sơ dự thầu (HSDT) vào sát ngày kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công bố theo quy định của pháp luật. Với yêu cầu này, nhà thầu cho rằng quá trình đánh giá HSDT có nhiều điểm bất hợp lý. 

Yêu cầu vượt quá phạm vi của HSMT?

Tháng 6/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc (Bên mời thầu) tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan, tổ chức của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2018 (Phân kỳ năm 2016). Gói thầu được đóng thầu vào 9 giờ ngày 16/6/2016.

Trong quá trình làm rõ HSDT, nhà thầu là Công ty CP Dịch vụ hành chính văn phòng Thăng Long (Nhà thầu Thăng Long) đã 2 lần được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ HSDT đối với các nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, Nhà thầu cho rằng, yêu cầu này của Bên mời thầu có nhiều điểm bất hợp lý.

Theo thông tin Nhà thầu Thăng Long cung cấp, ngày 21/6, Bên mời thầu đã có yêu cầu (lần 1) cung cấp và bổ sung các tài liệu làm rõ HSDT bao gồm: hợp đồng lao động, bản gốc bằng tốt nghiệp của các nhân sự chủ chốt. Nhà thầu cũng đã có văn bản làm rõ các yêu cầu này của Bên mời thầu.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu làm rõ HSDT lần 1, Nhà thầu Thăng Long lại nhận được yêu cầu làm rõ HSDT lần 2 vào chiều muộn ngày 18/8 (Thứ 6) cũng liên quan đến nội dung nhân sự chủ chốt. Nội dung yêu cầu làm rõ như vậy là khá trùng lặp. Một lãnh đạo của Nhà thầu Thăng Long cho biết, Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu làm rõ HSDT phải cung cấp tài liệu trước ngày 22/8 (Thứ 2). “Không biết vô tình hay cố ý nhưng nhà thầu chỉ có 1 ngày làm việc để liên hệ làm việc, chuẩn bị và cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu. Như vậy, nhà thầu không thể chuẩn bị kịp các tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu” – đại diện Nhà thầu Thăng Long thông tin.

Ngoài ra, tại Mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt trong HSMT quy định: “Nhà thầu phải cung cấp danh sách nhân sự có xác nhận của nhà thầu và bản chứng thực bằng cấp liên quan đối với tất cả các nhân sự. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt (Quản lý chung, Lưu trữ viên) được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm nhân sự theo các mẫu số 8, 9, 10 Chương IV Biểu mẫu dự thầu”.

Lãnh đạo Nhà thầu Thăng Long chỉ rõ, việc yêu cầu cung cấp, bổ sung các tài liệu để làm rõ HSDT như: hợp đồng lao động; bằng gốc tốt nghiệp đại học của các nhân sự… (nội dung làm rõ HSDT lần 1); quyết định nghỉ hưu của các nhân sự; bản gốc văn bản xác nhận đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về việc cho phép ký hợp đồng lao động thuê khoán chuyên môn với nhà thầu (nội dung làm rõ HSDT lần 2) có những nội dung không phù hợp và vượt quá phạm vi yêu cầu của HSMT.

Vẫn nhận văn bản trả lời kể cả Thứ 7, Chủ Nhật

Trong quá trình làm rõ HSDT, Nhà thầu Thăng Long đã 2 lần được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ HSDT đối với các nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, Nhà thầu cho rằng, yêu cầu này của Bên mời thầu có nhiều điểm bất hợp lý.
Để làm sáng tỏ kiến nghị của nhà thầu, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với Bên mời thầu để yêu cầu giải đáp các thắc mắc của nhà thầu. Tuy nhiên, Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do Gói thầu đang trong quá trình đánh giá HSDT và chuẩn bị công bố kết quả lựa chọn nhà thầu nên các kiến nghị của nhà thầu sẽ được Bên mời thầu giải đáp cho Nhà thầu Thăng Long bằng công văn cụ thể.

Giải đáp về việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT lần 2 với thời gian quá gấp, đại diện Bên mời thầu thông tin, những tài liệu làm rõ HSDT chủ yếu là những tài liệu “có sẵn”, nhà thầu không cần phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Do đó, khi Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT, “kể cả Thứ 7 và Chủ Nhật, nếu nhà thầu liên hệ và gửi văn bản làm rõ, chúng tôi sẽ bố trí cán bộ làm việc để tiếp nhận văn bản của nhà thầu” – cán bộ Bên mời thầu cho biết.

Liên quan đến nội dung làm rõ HSDT 2 lần mà nhà thầu cho là “trùng lặp”, cán bộ của Bên mời thầu khẳng định, lần 1 yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT nội dung hoàn toàn khác lần 2. Những nội dung này phục vụ cho việc đánh giá HSDT, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu tham gia gói thầu này.

Theo lãnh đạo Bên mời thầu, đơn vị tư vấn đang thực hiện những công việc cuối cùng trong việc đánh giá HSDT của các nhà thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt và công bố trong khoảng vài ngày nữa.

Hải Bình