Yên Bái: Lựa chọn nhà thầu cho dự án xây cầu Tuần Quán

(BĐT) - Trong quý IV/2016, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 29: Xây dựng đoạn tuyến từ đầu cầu Tuần Quán đến Nhà máy Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Tuần Quán, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 722 tỷ đồng, giá của Gói thầu số 29 được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt là gần 33 tỷ đồng.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh) và các nguồn vốn hợp pháp khác, thực hiện loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh trong 200 ngày. Theo Sở GTVT tỉnh Yên Bái, Gói thầu số 29 được thực hiện đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Cũng trong quý IV này, Sở GTVT tỉnh Yên Bái còn tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu khác cùng thuộc Dự án là Gói thầu số 28: Rà, phá bom mìn, vật nổ đoạn tuyến từ đầu cầu Tuần Quán đến Nhà máy Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn và Gói thầu số 30: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn tuyến từ đầu cầu Tuần Quán đến Nhà máy Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.                         

Hải Bình