Xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc đầu tư xây dựng đường nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa. Cụ thể,
Xây dựng đường nối cao tốc  Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc đầu tư xây dựng đường nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc Nhà nước hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án này theo hình thức BOT. 

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 510/TTg-KTN ngày 18/4/2014; chịu trách nhiệm xây dựng phương án tài chính của Dự án để làm cơ sở tính toán phần hỗ trợ của Nhà nước; phối hợp với các bộ liên quan triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành về đầu tư BOT. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định nguồn vốn hỗ trợ cho UBND tỉnh Lào Cai, tổ chức thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

 

Dự án Đầu tư xây dựng đường nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.200 tỷ đồng nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc khu vực tuyến đường đi qua.

Thủy Dung

ngocthanh