Vĩnh Phúc: Sắp đấu thầu làm đường Hợp Thịnh - Đạo Tú

(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc công bố, từ quý IV/2016 đến quý II/2017, Ban sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Móng, mặt đường bên trái tuyến và hệ thống an toàn giao thông” thuộc Dự án Đầu tư đường Hợp Thịnh - Đạo Tú.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3280/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Gói thầu này có giá hơn 71,4 tỷ đồng, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; phương thức đấu thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Loại hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu khác như: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (giá gói thầu là 657 triệu đồng); Tư vấn giám sát thi công đường giao thông (giá gói thầu là 610 triệu đồng); Thẩm tra an toàn giao thông (giá gói thầu là 300 triệu đồng); Tư vấn kiểm toán (giá gói thầu gần 2 tỷ đồng); Bảo hiểm công trình (giá gói thầu hơn 136 triệu đồng).          

Hải Bình