VIMICO chọn nhà thầu cho 6 gói thầu dự án mỏ Sin Quyền

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, Tổng công ty Khoáng sản TKV CTCP (VIMICO) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu thuộc Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền (Lào Cai) trong quý IV tới.
VIMICO chọn nhà thầu cho 6 gói thầu dự án mỏ Sin Quyền

Cụ thể, có 2 gói thầu áp dụng hình thức tự thực hiện, không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đó là Gói thầu Nắn suối Nậm Chỏn + Xây dựng cầu qua đoạn nắn suối Nậm Chỏn và Gói thầu Xây dựng, lắp đặt Trạm bơm – 56 khu Đông, nắn suối Ngòi Phát và Rãnh đỉnh khai trường.

Có 2 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đó là Gói thầu Xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà máy tuyển và Gói thầu Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000 và Khảo sát ĐCTV-ĐCCT Bãi thải quặng đuôi giai đoạn 2.

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC sẽ áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.  

Lê Xuân