VDB không phát hiện vi phạm nào trong đấu thầu năm 2017

(BĐT) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trong năm 2017. Trong đó, VDB khẳng định trong năm 2017 không có đơn vị nào trực thuộc Ngân hàng bị xử lý vi phạm trong đấu thầu.

Trong năm 2017, VDB đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 27 gói thầu, trong đó có 13 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước và 14 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên. Về hình thức lựa chọn nhà thầu, có 6 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi; 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh; 1 gói thầu đấu thầu hạn chế và có tới 19 gói thầu chỉ định thầu. Tổng giá gói thầu là 42,809 tỷ đồng. Tổng giá trúng thầu là 40,255 tỷ đồng. Tiết kiệm qua  đấu thầu đạt 5,96%.

Qua việc kiểm tra về đấu thầu được VDB lồng ghép vào các đợt kiểm tra nghiệp vụ xây dựng cơ bản và quản lý tài sản, VDB đã kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót của chủ đầu tư trong công tác đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng công trình. Cho đến nay, VDB chưa phát hiện vi phạm trong công tác đấu thầu đối với các gói thầu do VDB làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê sơ bộ của Báo Đấu thầu, rất ít gói thầu trong số 27 gói thầu nêu trên được đăng tải công khai thông tin. Hiện VDB đã tiếp nhận phản ánh của Báo Đấu thầu và đang tiến hành xác minh thông tin. VDB cam kết sẽ sớm phản hồi thông tin cho Báo Đấu thầu.           

Trần Nam