Vẫn có dự án đầu tư công vi phạm pháp luật về đấu thầu

(BĐT) - Một báo cáo giám sát dự án đầu tư công năm 2014 vừa được cơ quan kiểm toán thực hiện cho thấy, vẫn còn tình trạng một số dự án đầu tư công vi phạm pháp luật về đấu thầu. 

Cụ thể, HSMT một số dự án của KBNN, Bộ Công Thương, TP. Hà Nội, Tuyên Quang... còn yêu cầu một số nội dung làm hạn chế sự cạnh tranh trong đấu thầu. 

Báo cáo này cũng chỉ ra, có những dự án chủ đầu tư chưa thực hiện đăng tải thông tin đầy đủ trên Báo Đấu thầu, đơn cử như: Dự án Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Công Thương; Dự án Trụ sở Cục Thuế tỉnh Phú Thọ. Thậm chí có dự án để xảy ra hành vi chuyển nhượng thầu, sử dụng thầu phụ khi chưa được sự đồng ý của chủ đầu tư như Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ (Công ty TNHH Thương mại Hương Lúa chuyển nhượng cho Công ty CP Thương mại và Xây lắp Lê Phan); Dự án Kết cấu hạ tầng khu dân cư Tràng Kèo, TP. Hội An (Công ty CP Beton 6 giao cho 4 nhà thầu phụ nhưng không được sự đồng ý của chủ đầu tư là UBND TP. Hội An).

Việt An