Ưu tiên bố trí kinh phí tiếp tục cải tạo hệ thống sông trên địa bàn Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra thực hiện các dự án cải tạo hệ thống sông Đáy
Ưu tiên bố trí kinh phí tiếp tục cải tạo  hệ thống sông trên địa bàn Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra thực hiện các dự án cải tạo hệ thống sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tích trên địa bàn TP. Hà Nội.

 

Để chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường các sông Nhuệ - Đáy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND TP. Hà Nội tập trung nguồn lực, ưu tiên bố trí kinh phí tiếp tục đầu tư, khẩn trương hoàn thành các dự án cải tạo hệ thống sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ; trường hợp cân đối ngân sách khó khăn, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư trung hạn hoặc trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 (khi có chủ trương), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và triển khai Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy; khẩn trương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án Xây dựng đập dâng sông Hồng. UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan nghiên cứu lồng ghép các dự án thành phần, xây dựng dự án tổng thể cải tạo hệ thống sông Đáy (theo hướng đa mục tiêu), tranh thủ vận động các nguồn vốn của nhà tài trợ để thực hiện, sớm phát huy hiệu quả dự án. 

Nguyễn Thủy

ngocthanh