Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa: Cẩu thả trong công bố thông tin

(BĐT) - Ban quản lý dự án “Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng” vốn vay WB (Ban QLDA) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của 13/21 gói thầu với trị giá hơn 150 tỷ đồng; trong đó, 2/13 gói thầu có giá trúng thầu vượt giá gói thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu vượt giá gói thầu

13 gói thầu nêu trên thuộc Tiểu dự án Cấp nước sạch cho 08 xã huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình, do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa (Trung tâm NSH&VSMTNT Thanh Hóa) làm chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý dự án của Trung tâm NSH&VSMTNT Thanh Hóa cho biết: “Dự án có sử dụng vốn vay của WB và đóng góp của người hưởng lợi. Mặc dù sử dụng vốn vay của nhà tài trợ, nhưng do hòa đồng ngân sách, cho nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam”.

Theo thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu do Bên mời thầu (Ban QLDA) cung cấp cho Báo Đấu thầu để đăng tải công khai, trong số 13 gói thầu này, có 2 gói thầu có giá trúng thầu vượt giá gói thầu. Đó là Gói thầu số 7 – Xây lắp công trình cụm đầu mối và tuyến đường ống nước thô từ K0 đến K3+357 và Gói thầu số 8 – Xây lắp tuyến đường ống nước thô từ K3+357 đến trạm xử lý. Cả 2 gói thầu đều áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Loại hợp đồng của Gói thầu số 7 là theo đơn giá điều chỉnh, Gói thầu số 8 là trọn gói.

Kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 7 được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu số ra ngày 31/5/2016 cho thấy giá gói thầu là hơn 29,752 tỷ đồng, trong khi giá trúng thầu là hơn 29,798 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa – Công ty CP (đứng đầu liên danh) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng.

Còn đối với Gói thầu số 08, giá gói thầu được công bố là hơn 17,7 tỷ đồng, trong khi giá trúng thầu là hơn 18,5 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa (đứng đầu liên danh) – Công ty CP Xây dựng và phát triển kinh doanh.

Bên mời thầu nói gì?

Giá gói thầu đã được điều chỉnh, tuy nhiên, khi cung cấp thông tin đăng Báo Đấu thầu, cán bộ được giao phụ trách quên chưa cập nhật giá gói thầu đã được điều chỉnh
Về thông tin giá trúng thầu vượt giá gói thầu như nêu trên, ông Lê Minh Tuấn giải thích vơi Báo Đấu thầu rằng: “Giá gói thầu đã được điều chỉnh, tuy nhiên, khi cung cấp thông tin đăng Báo Đấu thầu, cán bộ được giao phụ trách quên chưa cập nhật giá gói thầu đã được điều chỉnh”.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu phát hiện thấy hồ sơ mời thầu (HSMT) có sai sót do tư vấn thiết kế thiếu khối lượng. Ngay khi phát hiện sai sót, bên mời thầu đã dừng việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và làm Văn bản số 130/TTN ngày 1/3/2016 trình Sở Xây dựng xem xét, điều chỉnh bổ sung dự toán đối với Gói thầu số 7, Gói thầu số 8 về khối lượng công việc phát sinh mà nhà thầu phát hiện trong quá trình đấu thầu”.

Theo đó, ngày 18/3/2016, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có Văn bản số 1157/SXD-TĐ về điều chỉnh, bổ sung dự toán đối với Gói thầu 07 và Gói thầu 08 thuộc Tiểu dự án Cấp nước sạch cho 8 xã huyện Hoằng Hóa. Ông Tuấn cho biết: “Chi tiết trụ đỡ bằng thép hình C200x75x18x10 qua mương, ao, hồ có trọng lượng trong dự toán được duyệt là 8,666 kg/1m dài. Tuy nhiên, sau khi chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm tra kiểm tra lại, khối lượng và tính toán lại trọng lượng của thép tính trên 1m dài thay đổi, cụ thể: Thép C200x75x18x10: (0,2+2*0,008)*0,01*7850 = 27,161 (kg/m); Giá thép C200x75x18x10: 216.650/8,666*27,161 = 679.000 (đồng/m). Do đó, giá trị Gói thầu 07 theo kết quả thẩm định lần đầu (Văn bản số 25/TTKĐ-TVXD  ngày 27/1/2016) là hơn 27,548 tỷ đồng, giá trị bổ sung là 85,649 triệu đồng. Như vậy, sau thẩm tra bổ sung điều chỉnh, giá gói thầu là hơn 27,634 tỷ đồng”.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Xây dựng Thanh Hóa, Chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTN ngày 24/3/2016 phê duyệt điều chỉnh giá Gói thầu số 07 và Gói thầu 08 do ông Nguyễn Xuân Trang – Giám đốc Trung tâm NSH&VSMTNT Thanh Hóa ký. Tại Quyết định này, Chủ đầu tư nêu: “Việc điều chỉnh, bổ sung dự toán đối với 2 gói thầu này để làm cơ sở xét thầu là cần thiết. Nội dung điều chỉnh là điều chỉnh trọng lượng riêng của thép C200x75x18x10 là 27,161 kg/1m dài; điều chỉnh đơn giá thép cho 1m dài là 679.000 đồng/m”.

“Theo đó, giá trị gói thầu sau khi bổ sung, điều chỉnh tăng là hơn 27,634 tỷ đồng (chưa bao gồm 8% giá dự phòng, trong đó có 3% trượt giá và 5% khối lượng phát sinh). Tính cả giá dự phòng, giá gói thầu là hơn 29,844 tỷ đồng”, ông Tuấn cho biết.

Tương tự, đối với Gói thầu số 8, giá trị gói thầu trước khi điều chỉnh (theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 1/2/2016) là hơn 16,4 tỷ đồng, giá trị gói thầu sau khi bổ sung, điều chỉnh là hơn 17,91 tỷ đồng. “Giá trị gói thầu sau khi bổ sung, điều chỉnh tăng này chưa bao gồm 8% giá dự phòng, trong đó có 3% trượt giá và 5% khối lượng phát sinh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trường hợp này cho thấy bên mời thầu cẩu thả, không nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin để Báo Đấu thầu đăng tải theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trần Nam