Trên 60% gói thầu tại TP.HCM năm 2017 thực hiện chỉ định thầu

(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, số lượng gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên đã thực hiện trong năm 2017 bằng hình thức chỉ định thầu chiếm trên 60% tổng số gói thầu.
TP.HCM: Các gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước có tỷ lệ chỉ định thầu cao nhất, lên tới 74% tổng số gói thầu năm 2017. Ảnh: Lý Kiệt
TP.HCM: Các gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước có tỷ lệ chỉ định thầu cao nhất, lên tới 74% tổng số gói thầu năm 2017. Ảnh: Lý Kiệt

Cụ thể, gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có tỷ lệ chỉ định thầu cao nhất, lên tới 74% tổng số gói thầu. Trong năm 2017, Thành phố đã thực hiện 6.483 gói thầu, trong đó có 22 gói thầu thuộc dự án nhóm A, 783 gói thầu thuộc dự án nhóm B và 5.678 gói thầu thuộc dự án nhóm C.

Còn đối với gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, trong số 3.824 gói thầu, có tới 60,8% gói thầu thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu.

Xét theo tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu, các gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất, đạt 11,5% so với tổng giá được duyệt (tổng giá gói thầu được duyệt là 3.434 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 3.038 tỷ đồng). Tiếp đó là các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên với tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 6,4% (tổng giá gói thầu được duyệt là trên 1.285 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là hơn 1.203 tỷ đồng). Thấp nhất là gói thầu đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 4,6% so với tổng giá trị được duyệt (tổng giá gói thầu được duyệt là 16.452 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 15.688 tỷ đồng). Tổng số tiền tiết kiệm được thông qua đấu thầu trên địa bàn Thành phố năm 2017 là 1.242 tỷ đồng.

Lê Xuân