Tránh lạm dụng Điều 26 Luật Đấu thầu nhằm chỉ định thầu

(BĐT) - Hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành và địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, song Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về danh mục này cần nghiên cứu thận trọng để tránh việc lạm dụng nhằm chỉ định thầu các gói thầu không đủ điều kiện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là lưu ý được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ về hình thức, nội dung văn bản; đồng thời, rà soát danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm để lược bỏ các nội dung mà có thể thực hiện đấu thầu hoặc các hình thức khác theo quy định tại các Điều 20 đến Điều 25 của Luật Đấu thầu. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.         

Việt Anh