TPP khuyến khích đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Hội nghị phổ biến nội dung Chương Mua sắm chính phủ trong Hiệp định TPP và EVFTA vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức tại TP.HCM.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, TPP là hiệp định có độ cam kết sâu và toàn diện nhất. Đặc biệt, nội dung Chương Mua sắm chính phủ của TPP có tác động nhiều đến chủ thể mua sắm từ cấp trung ương đến địa phương. Cụ thể, đối với cơ quan mua sắm cấp địa phương, theo TPP, trong vòng 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam và một số nước sẽ đàm phán mở cửa cấp địa phương.

Theo đại diện Cục Quản lý đấu thầu, mua sắm chính phủ trong các nước TPP phải tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các quốc gia, giữa nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ của các quốc gia; không ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ trong nước. TPP cũng đặc biệt khuyến khích đấu thầu qua mạng để tăng cường tính minh bạch.   

Văn Huyền