TP.HCM triển khai đấu thầu thiết bị cho dân lọc nước sạch

UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị lọc nước hộ gia đình theo đề xuất của Sở Tài chính
TP.HCM triển khai đấu thầu thiết bị cho dân lọc nước sạch

UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị lọc nước hộ gia đình theo đề xuất của Sở Tài chính về triển khai quy trình đầu tư, thủ tục đấu thầu thiết bị lọc nước hộ gia đình.

UBND TP.HCM cũng chấp thuận cho UBND các quận, huyện (có lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình) tạm ứng từ ngân sách quận, huyện để chi cho công tác tư vấn thực hiện Dự án (chi phí lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát...). Thành phố sẽ thanh, quyết toán các khoản chi phí này theo thực tế thực hiện.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, hiện nay trên địa bàn Thành phố còn khoảng 138.000 hộ dân sử dụng nước giếng khoan. Chủ trương của Thành phố là những hộ dân này sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền khi mua thiết bị lọc nước hộ gia đình theo phương thức trả chậm, trong đó có hỗ trợ tiền lãi, một phần gốc và có thể cả tiền điện chạy thiết bị lọc nước.

Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai để lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình cho đúng đối tượng các hộ dân ở những nơi chưa có mạng lưới cấp nước sạch cư trú phân tán trên địa bàn Thành phố đang thiếu nước sạch sinh hoạt.

Các đơn vị tham gia dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thiết bị, công nghệ, năng lực và kinh nghiệm. Thiết bị phải có thời gian sử dụng tối thiểu 20 năm, thời gian bảo hành tối thiểu 7 năm. Chi phí vận hành xử lý nước tối đa không quá 500 đồng/m3, các chi phí thiết bị phụ trợ, thay thế sau thời gian bảo hành tối đa không quá 100.000 đồng/năm…

Theo dự kiến đến cuối năm 2015, hơn 1,7 triệu hộ dân TP.HCM sẽ được cấp nước sạch, đạt 92,7%, riêng số hộ còn lại sẽ sử dụng nước hợp vệ sinh.

Thế Vinh

ngocthanh