TP.HCM: Sẽ giao chỉ tiêu cụ thể về đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM cho biết, mặc dù trong năm 2017, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định, nhưng kết quả đạt được vẫn còn thấp.

Cụ thể, đối với các gói thầu thuộc dự án, năm 2017, số gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng là 53 gói thầu, chỉ chiếm 0,82% tổng số gói thầu. Tương tự, đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, chỉ có 11 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, chiếm 0,3% tổng số gói thầu.

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT TP.HCM, do chưa nắm rõ quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng nên các đơn vị vẫn ưu tiên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo cách thông thường. Vì vậy, trong năm 2018, TP.HCM sẽ ban hành Kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị; tăng cường các biện pháp nâng cao nhận thức của các bên tham gia; đồng thời có chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không đạt chỉ tiêu thực hiện đấu thầu qua mạng.

 

Ngô Ngãi