TP.HCM: Lựa chọn nhà thầu xây Trường THPT Thới An

(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt, Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Trường THPT Thới An sẽ tổ chức đấu thầu trong quý III.
TP.HCM: Lựa chọn nhà thầu xây Trường THPT Thới An

Dự án Xây dựng Trường THPT Thới An có tổng mức đầu tư là xấp xỉ 140 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 làm bên mời thầu. Dự án được chia thành 9 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 5 gói thầu chỉ định thầu.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, trong quý III/2017, ngoài gói thầu xây lắp nêu trên, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị và Gói thầu Thử tĩnh tải cọc. Trước đó, trong quý II/2017, Bên mời thầu lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm công trình và Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Riêng Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị, thời gian tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước là vào quý IV/2018.       

Thanh Tú