TP.HCM chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 cho thấy, UBND TP.HCM là địa phương tích cực nhất trong việc tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ
TP.HCM chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 cho thấy, UBND TP.HCM là địa phương tích cực nhất trong việc tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn.

 

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM đã chủ trì, phối hợp tổ chức 26 khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu. Đây là con số khá lớn so với nhiều địa phương trong cả nước, thường dao động trong khoảng 1 - 5 khóa đào tạo trong 1 năm.

IMG

Trong 26 khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu mà Sở KH&ĐT TP.HCM tổ chức trong năm 2014, có Hội  nghị tập huấn do Sở KH&ĐT TP.HCM phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT tổ chức cho các sở, ban, ngành, quận/huyện, chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố với sự tham gia của 142 đơn vị và 507 học viên. Theo UBND Thành phố, Hội nghị tập huấn này được tổ chức ngay trước thời điểm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành, được các đơn vị đánh giá là kịp thời và bổ ích. Cũng tại Hội nghị này, bên cạnh việc phổ biến những quy định mới của pháp luật về đấu thầu, nhiều thắc mắc đã được báo cáo viên giải đáp, giúp các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án và đấu thầu, từ đó góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu.

 

25 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu còn lại là do Trung tâm Tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư thuộc Sở KH&ĐT TP.HCM tổ chức, trong đó có 16 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, 8 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo chuyên đề và 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao. Số lượng học viên tham gia các khóa bồi dưỡng này là 1.700 học viên, trong đó có 1.619 học viên đã được cấp Chứng chỉ đấu thầu.

Năm 2014, TP.HCM có 8.232 gói thầu được thực hiện trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có 46 gói thầu thuộc các dự án nhóm A, 705 gói thầu thuộc dự án nhóm B và 7.481 gói thầu thuộc các dự án nhóm C. Theo lĩnh vực, năm qua TP.HCM có 5.194 gói thầu tư vấn, 446 gói thầu phi tư vấn, 911 gói thầu mua sắm hàng hóa, 1.666 gói thầu xây lắp, 15 gói thầu hỗn hợp. Tổng giá trị các gói thầu được duyệt là 15.793,727 tỷ đồng, so với giá trị trúng thầu, tiết kiệm được thông qua đấu thầu là 789,86 tỷ đồng (5%).

Ngoài ra, nhằm tăng cường tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện đấu thầu, mỗi đơn vị còn thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ phận, cá nhân thuộc các phòng, ban chuyên môn tham gia để từ đó tổ chức thực hiện công việc liên quan đến công tác đấu thầu theo quy định. Sở KH&ĐT TP.HCM cũng đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành trong việc tập huấn, quán triệt các quy định của pháp luật về đấu thầu; thường xuyên thực hiện công tác hướng dẫn, trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác đấu thầu như trả lời bằng văn bản, trả lời qua điện thoại, trao đổi trực tiếp nhằm kịp thời giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn đối với tình huống cụ thể khi có nhu cầu.

 

UBND TP.HCM cũng cho biết, hầu hết cán bộ thực hiện công tác đấu thầu của các chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố đều có chứng chỉ tham gia các khóa học về đấu thầu. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu của các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu cơ bản đáp ứng được số lượng và chất lượng để thực hiện công tác đấu thầu. 

 

Việc các địa phương thường xuyên tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu là thực sự rất cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, gia tăng tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là đối với những địa phương lớn như TP.HCM – nơi có nhu cầu đấu thầu đầu tư, mua sắm công hàng năm rất lớn, với gần 10 nghìn gói thầu mỗi năm.             

Trần Nam

ngocthanh