Tổng cục Hải quan không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04

(BĐT) - Do không thống nhất được các nội dung hoàn thiện hợp đồng để ký kết, nên Tổng cục Hải quan (bên mời thầu) đã quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: “Cung cấp, lắp đặt lisence của phần mềm camera” đối với Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Hưng Việt.

Theo Tổng cục Hải quan, Gói thầu số 04: “Cung cấp, lắp đặt lisence của phần mềm camera” thuộc Dự án Mua sắm thường xuyên có giá gói thầu là 1.970.200.000 đồng. Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà thầu Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Hưng Việt đã trúng thầu với giá là 1.965.128.000 đồng. Hợp đồng Gói thầu số 04 là hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện là 90 ngày.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có thông báo về việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: “Cung cấp, lắp đặt lisence của phần mềm camera”. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 4/7/2016 đến 9 giờ ngày 15/7/2016 (trong giờ hành chính).

Trung Hiếu