Tổng cục Đường bộ sẽ cấm cửa nhà thầu vi phạm chất lượng thi công

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc. Theo đó, TCĐBVN yêu cầu chấm dứt hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, thay nhà thầu khác, cấm nhà thầu vi phạm trong công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc tham gia đấu thầu.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

TCĐBVN cho biết, thời gian qua tại một số tuyến đường vẫn còn tình trạng chất lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên chưa đạt yêu cầu, nhà thầu chưa làm đúng hợp đồng và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Bên cạnh đó, một số cục, chi cục quản lý đường bộ, sở GTVT chưa thực hiện nghiêm công tác quản lý, còn dễ dãi trong việc nghiệm thu, đánh giá chất lượng thực hiện. Cá biệt, có đơn vị còn hiện tượng buông lỏng quản lý, dẫn đến chất lượng mặt đường xấu, xuất hiện mặt đường vỡ, ổ gà, sình lún nhưng không được sửa chữa. Ngoài ra, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành lang đường bộ chưa được quản lý chặt chẽ, các cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ chưa thể hiện hết trách nhiệm, các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ làm ngơ trước các vi phạm, chậm phát hiện để báo cáo cơ quan quản lý.

Theo đó, TCĐBVN khẳng định, các cục quản lý đường bộ, sở GTVT phải chịu trách nhiệm chính trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý nhà thầu vi phạm chất lượng bảo dưỡng thường xuyên. Cần kiên quyết xử lý vi phạm của nhà thầu, thực hiện nghiêm việc nghiệm thu, đánh giá chất lượng công tác tuần đường, công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ. “Hạ điểm, giảm trừ giá trị hợp đồng nếu nhà thầu thực hiện không đúng, không đầy đủ. Đề xuất chấm dứt hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, thay nhà thầu khác, cấm nhà thầu vi phạm tham gia đấu thầu", TCĐBVN yêu cầu.    

Hải An