Tổng công ty Thuốc lá tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng qua đấu thầu

(BĐT) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, năm 2015, toàn tổ hợp Tổng công ty đã triển khai thực hiện 46 gói thầu với tổng giá gói thầu là 258.908,3 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 240.849,4 triệu đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu là 18.058,4 triệu đồng. 

Tuy nhiên, theo Tổng công ty, hình thức lựa chọn nhà thầu mà Tổng công ty áp dụng trong năm 2015 chủ yếu vẫn là chỉ định thầu và hiện Tổng công ty chưa áp dụng việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cũng theo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, trong năm 2015, Tổng công ty đã phối hợp cùng với Bộ Công Thương triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ cuốn - ghép thuốc lá điếu đầu lọc công suất 7.200 điếu/phút của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị này đã thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu đúng quy định.             

Phan Ngọc