Tiết kiệm thông qua đấu thầu năm 2014 tại Thừa Thiên Huế đạt hơn 35,4 tỷ đồng

Báo cáo tình hình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2014, Thừa Thiên Huế đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu 710 gói thầu với tổng dự toán gói thầu được duyệt là 1.554,147 tỷ đồng
Tiết kiệm thông qua đấu thầu năm 2014 tại Thừa Thiên Huế đạt hơn 35,4 tỷ đồng

Báo cáo tình hình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2014, Thừa Thiên Huế đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu 710 gói thầu với tổng dự toán gói thầu được duyệt là 1.554,147 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.519,050 tỷ đồng; số tiền tiết kiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu là 35,422 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 2,27%.

IMG

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh

 Ảnh: Tất Tiên

Đánh giá về tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trong năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu năm 2014 đạt 2,28% cao hơn so với năm 2013 (tỷ lệ tiết kiệm là 1,5%) là do hạn mức gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị trên 1 tỷ đồng, gói thầu tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng được tổ chức lựa chọn bằng hình thức đấu thầu rộng rãi tăng lên trong năm 2014.

 

Thống kê của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn Tỉnh, trong năm 2014, số lượng gói thầu được thực hiện thông qua hình thức tự thực hiện là 12 gói thầu với tổng giá trị là 604 triệu đồng. Số lượng gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu là 594 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 417,453 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 408,909 tỷ đồng, mức tiết kiệm đạt được là 8,545 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm là 2%. Số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi là 59 gói, có tổng giá trị gói thầu là 707,309 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 683,129 tỷ đồng, tiết kiệm được 24,180 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm là 3,41%. Các gói thầu còn lại áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

 

Cũng theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các quy định mới của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã thực sự tạo nên sự chuyển biến đáng kể trong các hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn của Nhà nước, giúp tăng cường các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả của công tác đấu thầu; đồng thời cũng đem lại tín hiệu tích cực trong việc hạn chế các tồn tại từ những năm trước. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cùng hệ thống văn bản pháp quy về đấu thầu đã giải quyết những vướng mắc đang cản trở các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo nhất quán, không chồng chéo về quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Liên quan đến hoạt động phân cấp trong đấu thầu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc phân cấp và ủy quyền cho chủ đầu tư trong việc phê duyệt thiết kế - dự toán, kết quả lựa chọn nhà thầu đã tạo sự chủ động cho chủ đầu tư, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, do được giao quyền quá lớn trong khi năng lực hạn chế nên một số chủ đầu tư còn tùy tiện trong phê duyệt, ký kết hợp đồng, thực hiện không đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cũng như chế độ tài chính dẫn đến làm thiệt hại cho ngân sách. Chẳng hạn như tình trạng ký kết hợp đồng không đúng hình thức hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhà thầu chậm tiến độ do lỗi chủ quan nhưng vẫn xử lý bù giá cho thời gian chậm, tùy tiện bổ sung khối lượng…

Ngô Trần

ngocthanh