Tiền Giang xử lý nghiêm sai phạm trong đấu thầu

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Tiền Giang cho thấy, Tỉnh đã dành nhiều quan tâm đến công tác nâng cao năng lực
Tiền Giang xử lý nghiêm sai phạm trong đấu thầu

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Tiền Giang cho thấy, Tỉnh đã dành nhiều quan tâm đến công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu và quyết liệt xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động này.

 

Nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác đấu thầu

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Tiền Giang đã tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành Văn bản số 2780/UBND-ĐTXD về việc phổ biến thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đến các ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, đồng thời Sở KH&ĐT cũng ban hành Văn bản số 908/SKH&ĐT-XDCB về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và việc xử lý các gói thầu chuyển tiếp theo các hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

IMG

Việc phân cấp trong đấu thầu đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục và tiến độ thi công công trình, dự án

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác đấu thầu, trong năm 2014, Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT tổ chức khóa đào tạo “Đấu thầu cơ bản” và “Đấu thầu qua mạng” nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân quán triệt các quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nâng cao năng lực trong công tác đấu thầu, thực hiện đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng nói chung. Sau các khóa học, năng lực thực hiện công tác đấu thầu của các đơn vị đã được nâng cao, luôn bám sát theo các quy định, hướng dẫn để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu. 

 

Về tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu trước và sau khi Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện theo nội dung phân cấp đã được quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/NĐ-CP và không có quy định riêng trên địa bàn Tỉnh. Điều này đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục và tiến độ thi công công trình, dự án.

 

Liên quan đến tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 734/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC của Thủ tướng Chính phủ, Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh chỉ thực hiện các công trình, dự án, các gói thầu có quy mô vừa và nhỏ, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, hầu hết sử dụng nguyên vật liệu, vật tư trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước theo đúng tinh thần Chỉ thị. Các thành viên tham gia hoạt động đấu thầu và cộng đồng doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh đều tích cực tham gia nghiên cứu và tập huấn Luật Đấu thầu năm 2013, nên công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh được thực hiện tương đối tốt trong thời gian qua. Đối với các đơn vị chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để thực hiện các công việc đấu thầu theo quy định đã tiến hành thuê các đơn vị tư vấn hỗ trợ đấu thầu, nên công việc đấu thầu cũng được nhiều thuận lợi. 

 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu, Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, trong năm 2014, UBND tỉnh Tiền Giang đã giao Sở KH&ĐT xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu đối với Công ty Tư vấn kiến trúc và xây dựng Bảo Khang (xử phạt vi phạm hành chính) do vi phạm hành vi “Đóng, mở thầu không đúng thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu” theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

 

Việc xử phạt vi phạm hành chính cũng được Sở KH&ĐT áp dụng đối với Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang do có hành vi vi phạm: “Đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng theo tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu” theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 18 của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP.

 

Đáng chú ý, trong năm 2014, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang đã trình UBND Tỉnh ký ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đối với Công ty TNHH MTV Quang Tân Trường (địa chỉ số 981, QL50, ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) do có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

 

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật đấu thầu trên địa bàn Tỉnh trong năm 2014, Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang cho rằng, để khắc phục những hạn chế trong công tác đấu thầu, khi đánh giá hồ sơ dự thầu cần nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định về đấu thầu, tránh tình trạng năng lực về tài chính, năng lực thi công thực tế không đáp ứng như trong năng lực dự thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực quản lý đấu thầu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đặc biệt là đối với cấp huyện, xã. 

Ngô Trần

ngocthanh