Thủy sản khu vực 1 trúng sơ tuyển dự án BT tại Bắc Ninh

(BĐT) - Công ty CP Thủy sản khu vực 1 vừa trúng sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng Đường trục khu trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

Dự án do UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) làm bên mời thầu. Địa điểm thực hiện là xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển.

Dự án thực hiện từ năm 2016 - 2018. Tổng vốn đầu tư là khoảng 56,184 tỷ đồng. Dự án có nhiều hợp phần, gồm: lòng đường, hè đường, cây xanh, hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 838,75m.

Mục tiêu đầu tư Dự án là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cấp, đầu tư xây dựng mới hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn nông thôn mới phục vụ đời sống sinh hoạt của dân cư khu vực.        

Lê Xuân