Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Khu bay - Cảng HKQT Cát Bi

Liên quan đến công tác triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (HKQT),
Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án  mở rộng Khu bay - Cảng HKQT Cát Bi

Liên quan đến công tác triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (HKQT), Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Thanh Sơn đã cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để lắp đặt hệ thống thiết bị hàng không tiếp cận 07 trên địa bàn quận Dương Kinh. 

 

Tại Cuộc họp, ông Lê Thanh Sơn đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/3/2015 phải hoàn thiện việc trích đo địa chính, trước ngày 7/4/2015 phải ban hành thông báo thu hồi đất để UBND quận Dương Kinh tiến hành kiểm kê, thực hiện công tác bồi thường GPMB. 

 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Thanh Sơn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nhanh chóng triển khai các công việc, chủ động đẩy nhanh tiến độ, trước ngày 30/7/2015 cơ bản hoàn thành việc GPMB, hạ ngầm, hạ chiều cao các công trình, vật kiến trúc ảnh hưởng đến Dự án.

 

Dự án Đầu tư xây dựng Khu bay -  Cảng HKQT Cát Bi được phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 15/02/2013 của UBND TP. Hải Phòng. Trong đó, hệ thống đèn tiếp cận của Cảng HKQT Cát Bi đạt tiêu chuẩn CAT II theo tiêu chuẩn của ICAO, có chiều dài 900m, mỗi giàn đèn cách nhau 30m, bắt đầu từ đầu 07 của đường cất hạ cánh vượt qua sông Lạch Tray và kết thúc phía quận Dương Kinh. Theo đó, có 6 vị trí cột đèn tiếp cận và 1 vị trí lắp đặt máy đo trần mây được lắp đặt trên địa bàn quận Dương Kinh.

 

Để đảm bảo khai thác Cảng HKQT Cát Bi đạt tiêu chuẩn CAT II, đơn vị Tư vấn thiết kế ADCC đề nghị phải hạ ngầm, hạ chiều cao các công trình, vật kiến trúc ảnh hưởng đến mặt phẳng đèn tiếp cận đầu 07 và GPMB tại một số vị trí của các đơn vị liên quan.

BK

ngocthanh