Thực hiện đúng quy định để đấu thầu thuốc đạt hiệu quả

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị khi trao đổi thông tin với Báo Đấu thầu về công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm của Sở thời gian qua.
Thực hiện đúng quy định  để đấu thầu thuốc đạt hiệu quả

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị khi trao đổi thông tin với Báo Đấu thầu về công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm của Sở thời gian qua.

IMG

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị 


Phóng viên (PV): Năm 2014, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức đấu thầu 11 gói thầu về thuốc và vật tư y tế. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc về kết quả của quá trình đấu thầu 11 gói thầu này?

Ông Trần Văn Thành: 

Trong số 11 gói thầu mà Sở Y tế Quảng Trị đấu thầu trong năm 2014 có 7 gói thầu về thuốc và 4 gói thầu về vật tư y tế, hóa chất y tế, sinh phẩm với tổng cộng 4.033 khoản hàng, tổng giá trị là 415.785.416.400 đồng. Kết quả có 2.382 khoản hàng được xét chọn trúng thầu với tổng giá trị trúng thầu là 217.312.765.262 đồng (tổng giá kế hoạch là 319.696.787.177 đồng); số tiền giảm được so với kế hoạch là 102,384 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị trúng thầu chiếm gần 68% so với giá gói thầu. 

PV: Ông có thể chia sẻ đôi điều về thực tiễn triển khai công tác đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế tại tỉnh Quảng Trị thời gian qua?

Ông Trần Văn Thành: 

Thời gian qua, Sở Y tế Quảng Trị luôn chú trọng đến công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Một mặt là triển khai thực hiện pháp luật, mặt khác là để các cơ sở khám chữa bệnh của Tỉnh có đủ thuốc đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và để góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Đặc biệt, trong năm 2012 - 2013, các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch đấu thầu có tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước bình quân là 55,7%; thuốc nhập khẩu là 44,3%. Trong thời gian tới, Sở Y tế Quảng Trị sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động hưởng ứng triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” do Bộ Y tế phát động; định hướng và khuyến cáo các bệnh viện chỉ sử dụng thuốc ngoại khi không có thuốc nội thay thế.

 

PV: Trong quá trình thực hiện đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế thời gian qua, Sở Y tế Quảng Trị có gặp phải khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?

Ông Trần Văn Thành: 

Thuốc chữa bệnh là loại hàng hoá đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng con người. Thuốc phải được sử dụng hàng ngày cho người bệnh, khác hoàn toàn với các loại hàng hoá khác. Hiện nay, việc đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế phải thực hiện đúng theo quy định mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trong khi đó, Liên bộ Y tế - Tài chính lại chậm sửa đổi và ban hành kịp thời Thông tư hướng dẫn đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP khiến cho những vướng mắc, khó khăn trong công tác đấu thầu ở các địa phương nói chung, Sở Y tế Quảng Trị nói riêng, chưa được tháo gỡ kịp thời.

Như tôi được biết, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có chương riêng về đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế nhưng không có quy định và hướng dẫn đấu thầu các vị thuốc y học cổ truyền và các loại hoá chất sử dụng trong ngành y tế. Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP lại quy định chung về các hình thức và phương thức đấu thầu, điều này chỉ phù hợp với đấu thầu trọn gói, mà mỗi cơ sở y tế sử dụng rất nhiều mặt hàng. Thuốc và vật tư y tế, hoá chất lựa chọn nhà thầu theo từng mặt hàng riêng biệt. Như vậy, với hơn 4.000 mặt hàng, các Sở Y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian quy định 45 ngày là khá khó khăn. Vì vậy, theo tôi Liên bộ Y tế - Tài chính phải hướng dẫn cụ thể về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính để các Sở Y tế có đủ căn cứ pháp lý triển khai thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế tại địa phương.

 

PV: Theo ông, cần phải làm gì để công tác đấu thầu thuốc và vật tư y tế đạt hiệu quả?

Ông Trần Văn Thành: 

Mục tiêu của đấu thầu mua thuốc là để các cơ sở y tế sử dụng thuốc đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và để góp phần tiết kiệm ngân sách. Cũng như các cơ sở y tế khác, thời gian qua, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức đấu thầu mua thuốc và bước đầu đã đạt được mục tiêu đặt ra. 

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành nhưng các bộ liên quan chưa có Thông tư hướng dẫn kịp thời đối với công tác đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế. Việc pháp luật ban hành chưa đồng bộ đã làm nảy sinh những vướng mắc nhất định trong công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm. Tuy nhiên, ở cấp quản lý và thực hiện đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại địa phương, chúng tôi thống nhất và khẳng định rằng, để đạt được mục tiêu cần phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh