Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Danh mục dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Danh mục dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 Dự án nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua việc tăng cường năng lực thể chế của ngành và tổ chức lại sản xuất cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản xuất hàng hóa quan trọng của Việt Nam là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

 

Dự án gồm 4 hợp phần. Trong đó, hợp phần A là tăng cường năng lực thể chế phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh tham gia Dự án, các nhân tố và mạng lưới trong chuỗi giá trị (bao gồm cả ngân hàng); hợp phần B là hỗ trợ phát triển lúa gạo bền vững; hợp phần C là phát triển cà phê bền vững và hợp phần D là quản lý dự án.

 

Cơ quan chủ quản Dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự án thực hiện trên địa bàn của 13 tỉnh gồm: 5 tỉnh vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng); 8 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang). Dự án cũng lựa chọn 7 tỉnh để thí điểm tái cơ cấu hợp phần A gồm: Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Đồng Tháp, Lâm Đồng.

 

Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 với tổng kinh phí là 301 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 250 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 12,3 triệu USD, vốn đóng góp của tư nhân là 38,7 triệu USD.

 TH-CD

ngocthanh