THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu: Ban Quản Trị Chung cư Hùng Vương Plaza.

Văn phòng giao dịch: Lầu 6 – Chung cư Hùng Vương Plaza – 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: 028.2222.1113

1. Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị camera tăng cường an ninh tại Chung cư Hùng Vương Plaza”.

-         Giá gói thầu: 550.000.000 đồng. Bao gồm cước phí vận chuyển, thuế GTGT, toàn bộ các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan.

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Chi phí quản lý vận hành tòa nhà.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản Trị Chung cư Hùng Vương Plaza

Địa chỉ: Lầu 6 Tháp B – Chung cư Hùng Vương Plaza – Số 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.

Điện thoại: 028.2222.1113

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000đồng

8. Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2018.